Ajalugu

  • Pärnu Lasteaed Pillerpall avati 20. augustil 1982. aastal, algselt töötas lasteaed 12- rühmalisena, millest kuus töötasid vene õppekeelega.
  • Peale vene rühmade sulgemist tegutsesid teises tiivas Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi algklassid ning alates 2002. a septembrist Pärnu Toimetulekukool, kus õpivad mõõduka, raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega õpilased.
  • Vastavalt Pärnu linna arengukavale avati septembrist 2004 Pillerpalli lasteaias arendusrühm, mis pakub teenust mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega lastele. Alates 2018 septembris avati lasteaias teine arendusrühm.
  • Lasteaiast on arenenud läbi mitmete põlvede ja paljude õpetajate käe all tänapäeva lastele sobiv lasteaed.

 

Pärnu Lasteaed Pillerpall on muutunud kohaks, kuhu lastel on hea tulla, kus nad tunnevad end armastatutena ja turvaliselt.