Tugiteenused

Erivajadustega laste toetamine:

ERIPEDAGOOG-LOGOPEED RUTH KALDE- CLEMENCET nõustab lapsevanemaid ja annab abi lastele

  • Töötab kõneravi vajavate lastega.
  • Annab rühma õpetajale juhiseid töötamaks erivajadusega lapsega.
  • Vajadusel koostab koostöös rühma õpetajate ja lapsevanemaga individuaalne arenduskava.
  • Õppeaasta alguses selgitab välja kõneravi vajavad lapsed.
  • Õppeaasta lõpus annab hinnangu laste arengule.
  • Toetab arendusrühma laste arengut ja õpetamist läbi individuaalsete tegevuste.

TUGIÕPETAJA:

  • Teeb individuaalset tööd vanema rühma ja teisest keelekeskkonnast lastega kooliks ettevalmistamisel.

TERVISHOIUTÖÖTAJA: hetkel koht täitmata


Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi ja kohandusi lapse arengu eeldatavates tulemustes, õppe-ja kasvatustegevuse kavandamisel või lapse kasvukeskkonnas (mängu-ja õppevahendid, ruumid, õppe-ja kasvatustegevuse meetodid, igapäevatoimingud, suhtluskeel, sh viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugispetsialistid, lapse erivajaduse spetsiifikast tuleneva ettevalmistusega pedagoogid) .

Lasteaed teeb koostööd Pärnumaa Rajaleidja keskusega, kus aidatakse välja selgitada lapse võimeid ning arenguvõimalusi ja ennetada või lahendada õppimise ja käitumisega seotud probleeme. 

SA Innove Rajaleidja võrgustiku link https://rajaleidja.innove.ee//, siit leiate nõustamismeeskonna toimimise kirjelduse ja maakondades asuvate Rajaleidja keskuste kontaktandmed.

Pärnu Õppenõustamisekeskuse poolt osutatavat nõustamisteenust pakub Gädy Rohelsaar. Tema kontaktid: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 58189451, Metsa 1 II korrus, tuba 1.

Infomaterjal lastevanematele. Infomaterjal on abiks lastevanematele lapse probleemide märkamisel ning oskuslikul toetamisel.