ÜLEMAJALISED ja ÜLELINNALISED SÜNDMUSED:

SEPTEMBRIS

 • tarkusepäev
 • teemaaasta tegevused- erinevad üritused aasta jooksul: näitused, mänguhommikud, pereüritused ja väljasõidud koostöös Pärnu Toimetulekukooliga
 • vanavanemate päev ja näitus (üle aasta)
 • ülelinnaline koolieelikute rannajooks
 • piimanädal (üle aasta)

OKTOOBRIS

 • sportlik perepäev
 • 5.10 õpetajate päev
 • 3x aastas teater saalis, 2x aastas külastatakse Teater Endlat
 • rühmade koosolekud
 • leivanädal (üle aasta)

NOVEMBRIS

 • isadepäevale pühendatud rühmade pereüritused
 • poistepäev

DETSEMBRIS

 • advendihommikud, jõululaat (üle aasta), jõulupeod, näitus

JAANUARIS

Kuuskede väljalaulmise pidu

VEEBRUARIS

 • vastlapäev
 • Eesti sünnipäeva aktus ja näitus

MÄRTSIS

 • tüdrukute päev
 • 14.03 emakeelepäev ja 2.04 rahvusvaheline lasteraamatupäev, näitus ja üritus
 • märts-aprill rühmades arenguvestlused lastevanematega

APRILLIS

 • Pärnu päev, näitus
 • südamenädala üritused: hommikuvõimlemine, terveks laulmine, klounide päev, Jüriöö jooks, doonoripäev jne
 • erinevad ülelinnalised spordipäevad koolieelikutele ja erivajadustega lastele
 • kooliminevate laste arengumängud lastevanematele

MAIS

 • emadepäevale pühendatud sündmused: pidu, kontserdid ja näitus
 • 15.mai rahvusvaheline peredepäev
 • kohtumine septembris lasteaeda tulevate uute peredega
 • sündmused koolieelikutele: külaskäik Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi, Pärnu Koidula Muuseumisse, ööbimine lasteaias, pidulik lõunasöök, LÕPUPIDU

JUUNIS

 • lastekaitsepäev
 • Pärnu lasteaedade laulu- ja tantsupidu, osalevad koolieelikud