Poistepäeva ja Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamist kajastas õppealajuhataja Halliki Pärnu Postimehe artiklis "Viisakas poiss oskab tantsidagi", tutvu siin

Vabariigi aastapäev ja väärtustepuu tegemised, vaata fotosid siit

Tüdrukute päev, fotod siin

Väärtuskasvatus Pillerpallis, väärtusmängu konkursi tulemuste kokkuvõte, koostaja õppealajuhataja Halliki, tutvu siin

Muumid Pärnu Koidula Muuseumis, fotod siin, pidulik lõunasöök saalis, fotod siin

Muumide ööpäev lasteaias, kokkuvõtte koostas võp. Jaanika, tutvu siin

Perede hoogtööpäev, vaata fotosid siit

Mürakarude tegemistest fotosid vaata siit

Perede tantsupäev, vaata fotosid siit

Lastekaitsepäev, väärtused väärtustepuult, vaata fotosid siit, kokkuvõtte koostas võp. Jaanika, tutvu siin

Tarkusepäeva mänguhommik ehk aabitsakuke tarkuserada, vaata fotosid siitkokkuvõtte koostasid ürituse läbiviijad liikumisõpetaja Sirje Aoveer ja muusikaõpetaja Jelena Savinskaja

Personali jalgrattamatk direktori juurde, kokkuvõtte koostas õppealajuhataja Halliki, tutvu siin

Madisepäeva sportlik perepäev, kokkuvõtte koostasid ürituse läbiviijad, liikumisõp. Sirje ja õppealajuhataja Halliki, tutvu siin

Leivanädal , mõned pildid siin

Matk personalile Tammiste metsas, kokkuvõtte koostas õppealajuhataja Halliki, tutvu siin

Muumide pereüritus Jaansoni rajal, kokkuvõtte koostajad õp. Merle ja õp. Ivi, tutvu siin

Personali õuesõpe koolitus Ervin Laanveelt, kokkuvõtte koostas õppealajuhataja Halliki, tutvu siin

KIK-i rahastusel toimusid õppereisid Valgeranda, kokkuvõtte koostasid võp. Jaanika ja õppealajuhataja Halliki, tutvu siin

Liiklushommik Pillerpallis ja toimetulekukoolis, Pärnu Postimehe artikli koostas õp. Kaili, tutvu siin

AASTA KOLLEEG vanemõpetaja Jaanika Sirp

Advendihommikud, lauluansambli esinemine Musta Pärli kohvikus, fotod siin

Jõululaat, fotod siin, kuulutus siin

Jõulupeod, fotod siin, kokkuvõtte koostaja muusikaõp. Leena, tutvu siin

Personali jõulupidu, kokkuvõtte koostas võp. Jaanika, kes oli koos õp. Marvega ürituse korraldaja, tutvu siin