ERIPEDAGOOG-LOGOPEED:

  • Töötab kõneravi vajavate lastega;
  • Annab rühma õpetajale juhiseid töötamaks erivajadusega lapsega;
  • Õppeaasta alguses selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
  • Õppeaasta lõpus annab hinnangu laste arengule.
  • Toetab arendusrühma laste arengut ja õpetamist läbi individuaalsete tegevuste.

TUGIÕPETAJA:

  • Teeb individuaalset tööd vanema rühma ja teisest keelekeskkonnast lastega kooliks ettevalmistamisel.

TERVISHOIUTÖÖTAJA:

  • Jälgib laste tervislikku seisundit;
  • Nõustab lapsevanemaid lapse tervist puudutavates küsimustes;
  • Osaleb tasakaalustatud menüü koostamisel;
  • Juhib lasteaia tervise edenduslikku tööd.

Pärnumaa Rajaleidja pakutavatest tugiteenustest saab infot siit.