Lasteaia üheks põhiväärtuseks on - IGA INIMENE LOEB, lähtudes põhimõttest: IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", so INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis
 
Igapäevaselt tegutsevad lapsed koos arendusrühma lastega ja korraldatakse ühisüritusi toimetulekukooli õpilastega, mis aitab:
kasvatada tolerantsust;
mõista ennast ja teisi;
luua terviklikum maailmapilt;
olla toeks ja suhelda eriliste lastega;
paremini kohaneda erinevate inimestega;
reageerida ootamatule käitumisele.

Pillerpall on kuue rühmaline lasteaed oma nime, logo (pillerpall) ja lauluga Vallatu Pillerpall /Helle Voogel ja Toomas Voll/. Aiarühmade  nimetused on tuletatud lastekirjandusest: Naksitrallid, Muumitrollid, Mürakarud ja Segasumma, mida kasutatakse rühma ja lasteaia kujunduses sümbolitena - rühmade seintele on maalitud vastavad pildid, lastekirjanduse tegelased on eeskujuks lastele.

Igal õppeaastal on üks läbiv teema. Õppeaasta teemat valides lähtutakse Kultuuriministeeriumi ja Keskkonnaameti aasta teemast. Teema valikul arvestatakse perede ja personali ettepanekutega.

Õppetöös pööratakse tähelepanu väärtuskasvatusele.

3x aastas teater lasteaia saalis, 2x aastas külastatakse Teater Endlat;

Alates 2009.a septembrist maini tegutsevad lasteaias huviringid, mis on vanemate poolt tasustatavad.

 
Pärnu Lasteaed Pillerpall avati 20. augustil 1982.
Lasteaias töötab kuus eesti õppekeelega rühma,
neist üks sõimerühm, neli aiarühma ja üks arendusrühm (alates 2004).
Lapsel on ühed ja samad õpetajad sõimest koolini.
LASTEAIA PÕHIMÄÄRUSE leiad siit
LASTEAIA KODUKORRA leiad siit
dokumendiregistri leiad siit
  • Alates 2002a tegutseb hoone teises tiivas Pärnu Toimetulekukool. 
  • Alates 2003a rakendame 5-7a lastega suunatud uurimuslikku õppe meetodit teemadel "Avasta meeled", Avasta ilm", "Avasta värvused" ja "Avasta mõõdud";
  • Alates 2014 rakendame 3-6a lastega "Läheme arvumaale", rohkem infot loe siit;
  • Alates 2009a kuulume Tervist Edendavate lasteaedade võrgustikku, TEL põhimõtetega võid tutvuda siit
  • Alates 2011 oleme liitunud Euroopa koolipiima programmiga, loe täiendavat infot siit
  • Alates 2013 a tegeleme Väärtuskasvatuse metoodika projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed", põhimõtetega võid tutvuda siin
  • Alates 2013a on kõigis lasteaia ruumides internetiga varustatud arvutid
  • 2013a saime Haridusministeeriumi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustuse "Hea lasteaia rajaleidja 2013", info siin
  • 2014a saime Haridusministeeriumi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuselt tunnustuse "Hea lasteaia edendaja 2014", info siin
  • 2015a saime Haridusministeeriumi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuselt tunnustused "Hea lasteaia edendaja 2015" ja "Väärtuskasvatuse lasteaed 2015", info siin, konkursitöö siin, lisad siin